Till Tue 12th Nov Vrndavan : Brajamandal Parikrama Ends

Wed 13th-15th Nov : Nathdwara- National Youth Convention

Sun 17th Nov: Noida Rejuvenation

Mon 18th Nov Nagpur

Wed 20th Nov : Ahmedabad – ICC

21st-22th Nov : Ahmedabad- IIAC

23rd-25th Nov : Ahmedabad- Bureau Meetings

Thur 28th Nov: Leave for Dubai from Ahmedabad

Fri 29th Nov to 7th December : Dubai – Kirtan Mela

Sun 8th Dec : Gita Jayanti (Mokshada Ekadshi) Hyderabad.

Sun 15th Dec : Icchalkaranji Rathyatra

Sat 28th Dec- 3rd Jan : Pune Bhagavat Katha